MSH WIZAN

Sklepy Spółdzielni

Sklepy Podwawelskiej Spółdzielni Spożywców Kraków

- Sklep nr 4 Kraków, ul.Dembowskiego 9

- Sklep nr 18 Kraków, al. Pokoju 20

- Sklep nr 21 Kraków, ul. Brodowicza 5B

- Sklep nr 54 Kraków, ul. Daszyńskiego 3

- Sklep nr 56 Kraków, ul. Meisnera 30

- Sklep nr  84 Kraków, al. Pokoju 14
73 lat istnienia
63 placówek


nagrody i uznania
fachowców