MSH WIZAN

Aktualności

Walne Zebranie Przedstawicieli MSH WIZAN

07.06.2022r w Restauracji Adria w Andrychowie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN w Andrychowie


Prezes Zarządu – Jerzy Chylewski omówił ogólną kondycję Spółdzielni, zagrożenia jakie stwarza obecna sytuacja gospodarcza i perspektywy dalszego rozwoju Spółdzielni.
To nie są łatwe czasy, wypracowaliśmy wprawdzie korzystną dynamikę obrotów, ale udało się to dzięki zmniejszeniu nakładów na inwestycje i remonty.
Na zebraniu została wybrana Rada Nadzorcza MSH „WIZAN na lata 2022-2026


77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców
Our farm has formed a non-profit organization together with many farms. The purpose is to make online shopping faster and better for everyone. Reached with many merchants or. At present, the most popular are replica rolex watches, which are of good quality and cheap.
Offering a unique experience on board our boats and the fantastic "Almare" view of Baia de To dos Os Santos as well as excellent service and better replica Watches are the main items in our service portfolio.