MSH WIZAN

Rys historyczny

Początki spółdzielni


Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" obecnie Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” w Andrychowie rozpoczęła działalność 16 listopada 1945 roku. Założycielami GS w Andrychowie, a zarazem pierwszymi członkami Zarządu byli: Wincenty Kudłacik, Tadeusz Mizera, Władysław Miodoński, Jan Bizoń i Antoni Wojewodzic. Najdłużej Spółdzielnią kierował Jan Sobita (1964-1984). Obecny Prezes - Jerzy Chylewski jest jedenastym z kolei prezesem.

Spółdzielnia rozwijała się prężnie, rozszerzał się zakres i teren działalności, wzrastał spółdzielczy majątek. W połowie 1948 roku do Spółdzielni przyłączyła się Spółdzielnia Spożywców "Jedność" z Roczyn, w kwietniu 1972 roku - GS w Wieprzu, w 1977 roku - GS oraz Spółdzielnia Zdrowia działające we wsiach Frydrychowice i Przybradz. W latach siedemdziesiątych Spółdzielnia andrychowska jako pierwsza w kraju uruchomiła końską rzeźnię eksportową i uzyskując stosowne uprawnienia przez wiele lat we współpracy z "Animexem" wysyłała koninę na rynki europejskie. W roku 1989 Spółdzielnia obejmowała zasięgiem działalności dwie gminy - Andrychów i Wieprz zrzeszając 7 700 członków budowlano-rolnych, 3 piekarni, 3 masarnie, młyn, wytwórnie wód gazowanych, 16 klubów rolnika, eksport mięsa końskiego i ośrodek nowoczesnej gospodyni.


Rozwój WIZAN-u


Po urynkowieniu gospodarki w 1990 roku okazało się, że w nowych warunkach nie da się udźwignąć tak rozbudowanej i różnorakiej działalności, a zgromadzony i wypracowany majątek trzeba wykorzystać w inny sposób. Podjęto więc trud dostosowania spółdzielni do reguł i konkurencji wolnego rynku. W połowie lat dziewięćdziesiątych, opierając się na pozytywnych doświadczeniach z przeszłości, andrychowscy spółdzielcy powrócili  do idei łączenia się spółdzielni w myśl zasady "duży może więcej".

Jako pierwsza chęć  połączenia zgłosiła oddalona od Andrychowa o 30 km i mająca kłopoty finansowe GS "SCh" w Zembrzycach. Po pierwszym miesiącu wspólnego handlu obroty w Zembrzycach podwoiły się, a w niespełna rok wzrosły 10-krotnie. W maju 2000 przyłączyła się GS ze Spytkowic, a w czerwcu 2002 roku - GS w Zatorze.

I tak 2 listopada 1999 roku w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej o połączeniu Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie z Gminną Spółdzielnią "SCH" Zembrzyce-Budzów oraz Gminną Spółdzielnią "SCH" w Wieprzu” zaistniała Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” w Andrychowie. Przy okazji połączenia podjęto decyzję o zmianie nazwy z GS "SCH" na MSH "WIZAN". W nazwie Spółdzielni można odnaleźć pierwsze litery miejscowości  tworzących teren działania. Z perspektywy czasu decyzja ta okazała się bardzo trafnym posunięciem. 


Ku przyszłości

Andrychowska Spółdzielnia obchodziła w 2015 roku jubileusz 70-lecia istnienia. Możemy stwierdzić z satysfakcją, że minione lata zostały dobrze wykorzystane przez członków i pracowników. Spółdzielnia dorobiła się znacznego majątku, wykształciła i wychowała kilka pokoleń spółdzielców i spółdzielczych pracowników, cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców i klientów. Mamy nadzieję, że wszystkie Spółdzielnie, które dziś wchodzą w skład "Wizan-u", były także przez minione lata ważnym miejscem w życiu wielu tysięcy ich członków i pracowników.77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców