MSH WIZAN

Rys historyczny

Początki spółdzielni


Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" obecnie Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” w Andrychowie rozpoczęła działalność 16 listopada 1945 roku. Założycielami GS w Andrychowie, a zarazem pierwszymi członkami Zarządu byli: Wincenty Kudłacik, Tadeusz Mizera, Władysław Miodoński, Jan Bizoń i Antoni Wojewodzic. Najdłużej Spółdzielnią kierował Jan Sobita (1964-1984). Obecny Prezes - Jerzy Chylewski jest jedenastym z kolei prezesem.

Spółdzielnia rozwijała się prężnie, rozszerzał się zakres i teren działalności, wzrastał spółdzielczy majątek. W połowie 1948 roku do Spółdzielni przyłączyła się Spółdzielnia Spożywców "Jedność" z Roczyn, w kwietniu 1972 roku - GS w Wieprzu, w 1977 roku - GS oraz Spółdzielnia Zdrowia działające we wsiach Frydrychowice i Przybradz. W latach siedemdziesiątych Spółdzielnia andrychowska jako pierwsza w kraju uruchomiła końską rzeźnię eksportową i uzyskując stosowne uprawnienia przez wiele lat we współpracy z "Animexem" wysyłała koninę na rynki europejskie. W roku 1989 Spółdzielnia obejmowała zasięgiem działalności dwie gminy - Andrychów i Wieprz zrzeszając 7 700 członków budowlano-rolnych, 3 piekarni, 3 masarnie, młyn, wytwórnie wód gazowanych, 16 klubów rolnika, eksport mięsa końskiego i ośrodek nowoczesnej gospodyni.


Rozwój WIZAN-u


Po urynkowieniu gospodarki w 1990 roku okazało się, że w nowych warunkach nie da się udźwignąć tak rozbudowanej i różnorakiej działalności, a zgromadzony i wypracowany majątek trzeba wykorzystać w inny sposób. Podjęto więc trud dostosowania spółdzielni do reguł i konkurencji wolnego rynku. W połowie lat dziewięćdziesiątych, opierając się na pozytywnych doświadczeniach z przeszłości, andrychowscy spółdzielcy powrócili  do idei łączenia się spółdzielni w myśl zasady "duży może więcej".

Jako pierwsza chęć  połączenia zgłosiła oddalona od Andrychowa o 30 km i mająca kłopoty finansowe GS "SCh" w Zembrzycach. Po pierwszym miesiącu wspólnego handlu obroty w Zembrzycach podwoiły się, a w niespełna rok wzrosły 10-krotnie. W maju 2000 przyłączyła się GS ze Spytkowic, a w czerwcu 2002 roku - GS w Zatorze.

I tak 2 listopada 1999 roku w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej o połączeniu Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Andrychowie z Gminną Spółdzielnią "SCH" Zembrzyce-Budzów oraz Gminną Spółdzielnią "SCH" w Wieprzu” zaistniała Małopolska Spółdzielnia Handlowa „WIZAN” w Andrychowie. Przy okazji połączenia podjęto decyzję o zmianie nazwy z GS "SCH" na MSH "WIZAN". W nazwie Spółdzielni można odnaleźć pierwsze litery miejscowości  tworzących teren działania. Z perspektywy czasu decyzja ta okazała się bardzo trafnym posunięciem. 


Ku przyszłości

Andrychowska Spółdzielnia obchodziła w 2015 roku jubileusz 70-lecia istnienia. Możemy stwierdzić z satysfakcją, że minione lata zostały dobrze wykorzystane przez członków i pracowników. Spółdzielnia dorobiła się znacznego majątku, wykształciła i wychowała kilka pokoleń spółdzielców i spółdzielczych pracowników, cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców i klientów. Mamy nadzieję, że wszystkie Spółdzielnie, które dziś wchodzą w skład "Wizan-u", były także przez minione lata ważnym miejscem w życiu wielu tysięcy ich członków i pracowników.
77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców
Our farm has formed a non-profit organization together with many farms. The purpose is to make online shopping faster and better for everyone. Reached with many merchants or. At present, the most popular are replica rolex watches, which are of good quality and cheap.
Offering a unique experience on board our boats and the fantastic "Almare" view of Baia de To dos Os Santos as well as excellent service and better replica Watches are the main items in our service portfolio.