MSH WIZAN

Misja i wizja"Moim marzeniem jest 100 placówek..." - Jerzy Chylewski, Prezes WIZAN-u


Misja:

Propagowanie spółdzielczej formy zarządzania siecią sklepów. Opieranie polityki handlowej na tradycji oraz polskich, najwyższej jakości produktach, mających sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.Wizja:

Utrzymanie pozycji lidera wśród spółdzielczych firm handlowych, ciągły rozwój poprzez otwieranie nowych placówek handlowych. Nasza spółdzielnia jest żywym dowodem na to, że wspólne gospodarowanie zwiększa szanse przetrwania na rynku, generuje nowe miejsca pracy, wyższe zarobki i pozwala na lepsze wykorzystanie spółdzielczego majątku. Z dobrym efektem wprowadziliśmy motywacyjny system płac, uzależniając wynagrodzenia od osiąganych wyników gospodarczych poszczególnych placówek i całej spółdzielni. Główny wysiłek kierujemy na modernizację i wyposażenie sklepów, piekarni i magazynów, wprowadzanie nowoczesnych metod sprzedaży oraz poprawę zaopatrzenia i obrotu towarowego. 

77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców
Our farm has formed a non-profit organization together with many farms. The purpose is to make online shopping faster and better for everyone. Reached with many merchants or. At present, the most popular are replica rolex watches, which are of good quality and cheap.