MSH WIZAN

Zarząd

Zarząd Spółdzielni WIZAN

Jerzy Chylewski

Prezes Zarządu

Stanisław Smaza

V-ce Prezes Zarządu

Zofia Tomiczek

Członek Społeczny SpółdzielniCzłonkowie Rady Nadzorczej:
-  Sopicki Kazimierz  - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
-  Mizera Zofia - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
-  Mamoń Zdzisław - Sekretarz Rady Nadzorczej
-  Mazgaj Irena
-  Mrzygłód Władysława
-  Duszczyński Stanisław
-  Dusik Maria
-  Kudłacik Stanisław
-  Sopicka Jadwiga
-  Sikora Janina
-  Smurzyński Edward
-  Klimczyk Zofia
-  Bizoń Tadeusz
-  Sordyl Józefa
-  Koczur Bożena

73 lat istnienia
63 placówek


nagrody i uznania
fachowców