MSH WIZAN

Medal z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

W dniu 5.03.2019 w siedzibie MSH WIZAN w Andrychowie, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej 
wręczyli p. Prezesowi Jerzemu Chylewskiemu
medal z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Odznaczenie to otrzymało tylko kilka wyróżniających się spółdzielni w Polsce.
73 lat istnienia
63 placówek


nagrody i uznania
fachowców