MSH WIZAN

Podziękowanie

Podziękowanie od Wojskowej Komendy Uzupełnień

dla Pana Prezesa Jerzego Chylewskiego 73 lat istnienia
63 placówek


nagrody i uznania
fachowców