MSH WIZAN

o wizan

Przyjmujemy zamówienia na karpia żywego


Dostawcą ryb jest Spółdzielnia "Agrofirma" Szczekociny - stawy hodowlane w Ekologicznym Regionie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jest to nasz stały dostawca.


Zamówienia przyjmowane są w każdej placówce MSH WIZAN.

Cena nie wyższa niż 11,99zł/kg
Sprzedaż 22.12.2016

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji: 
tel. 338752859 lub wizan@wizan.com.pl
Ρεπλικα Ρολογια

77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców
Our farm has formed a non-profit organization together with many farms. The purpose is to make online shopping faster and better for everyone. Reached with many merchants or. At present, the most popular are replica rolex watches, which are of good quality and cheap.
Offering a unique experience on board our boats and the fantastic "Almare" view of Baia de To dos Os Santos as well as excellent service and better replica Watches are the main items in our service portfolio.