MSH WIZAN

o wizan

Walne zebranie przedstawicieli MSH WIZAN

W poniedziałek 20 lipca 2020r. w restauracji Adria odbyło się zebranie przedstawicieli Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN. w Andrychowie.

Było to zebranie sprawozdawcze.

W zebraniu uczestniczyło 29 przedstawicieli na 35 . Obecni byli również członkowie Zarządu ,kierownicy i Rady Nadzorczej. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju na zebraniu nie było gości zaproszonych – przedstawicieli lokalnych władz na terenie których działa sieć WIZAN . Pierwsze takie zebranie w ograniczonym składzie od wielu ,wielu lat.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Prezes Zarządu – Jerzy Chylewski przedstawił sprawozdanie z działalności gospodarczej Zarządu za 2019 rok. WIZAN - to lokalna andrychowska popularna sieć handlowa działająca na terenie 3 powiatów,orologi replica 10 gmin , 35 miejscowości . Posiada 58 placówek handlowych - detalicznych . Zatrudnia 372 pracowników.. Zebranie podjęło szereg uchwał, które podjęto jednogłośnie.
77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców
Our farm has formed a non-profit organization together with many farms. The purpose is to make online shopping faster and better for everyone. Reached with many merchants or. At present, the most popular are replica rolex watches, which are of good quality and cheap.
Offering a unique experience on board our boats and the fantastic "Almare" view of Baia de To dos Os Santos as well as excellent service and better replica Watches are the main items in our service portfolio.