MSH WIZAN

o wizan

Walne zebranie przedstawicieli MSH WIZAN

W poniedziałek 20 lipca 2020r. w restauracji Adria odbyło się zebranie przedstawicieli Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN. w Andrychowie.

Było to zebranie sprawozdawcze.

W zebraniu uczestniczyło 29 przedstawicieli na 35 . Obecni byli również członkowie Zarządu ,kierownicy i Rady Nadzorczej. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju na zebraniu nie było gości zaproszonych – przedstawicieli lokalnych władz na terenie których działa sieć WIZAN . Pierwsze takie zebranie w ograniczonym składzie od wielu ,wielu lat.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Prezes Zarządu – Jerzy Chylewski przedstawił sprawozdanie z działalności gospodarczej Zarządu za 2019 rok. WIZAN - to lokalna andrychowska popularna sieć handlowa działająca na terenie 3 powiatów,orologi replica 10 gmin , 35 miejscowości . Posiada 58 placówek handlowych - detalicznych . Zatrudnia 372 pracowników.. Zebranie podjęło szereg uchwał, które podjęto jednogłośnie.77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców