MSH WIZAN

o wizan

Walne zebranie, rok podsumowany, wyniki korzystne

W dniu 14 czerwca 2021 w Andrychowie w restauracji Adria odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN w Andrychowie replica uhren

Było to zebranie sprawozdawcze.

W zebraniu uczestniczyło 31 przedstawicieli na 35 . Obecni byli również członkowie Zarządu ,kierownicy i Rady Nadzorczej. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju na zebraniu nie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz.

Gościami zebrania byli: Pani Czesława Wojewodzić - Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Andrychowie oraz Pani Gabriela Czaja - Radca Prawny

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Prezes Zarządu – Jerzy Chylewski przedstawił sprawozdanie z działalności gospodarczej Zarządu za 2020 rok. WIZAN - Spółdzielnia działa na terenie 3 powiatów, 10 gmin , 36 miejscowości . Posiada 59 placówek handlowych - detalicznych . Zatrudnia 355 pracowników. 

Zebranie podjęło szereg uchwał, które podjęto jednogłośnie.


rolex replica replica watches uk

77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców
Our farm has formed a non-profit organization together with many farms. The purpose is to make online shopping faster and better for everyone. Reached with many merchants or. At present, the most popular are replica rolex watches, which are of good quality and cheap.
Offering a unique experience on board our boats and the fantastic "Almare" view of Baia de To dos Os Santos as well as excellent service and better replica Watches are the main items in our service portfolio.