MSH WIZAN

o wizan

Walne zebranie, rok podsumowany, wyniki korzystne

W dniu 14 czerwca 2021 w Andrychowie w restauracji Adria odbyło się Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN w Andrychowie replica uhren

Było to zebranie sprawozdawcze.

W zebraniu uczestniczyło 31 przedstawicieli na 35 . Obecni byli również członkowie Zarządu ,kierownicy i Rady Nadzorczej. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju na zebraniu nie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz.

Gościami zebrania byli: Pani Czesława Wojewodzić - Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Andrychowie oraz Pani Gabriela Czaja - Radca Prawny

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Prezes Zarządu – Jerzy Chylewski przedstawił sprawozdanie z działalności gospodarczej Zarządu za 2020 rok. WIZAN - Spółdzielnia działa na terenie 3 powiatów, 10 gmin , 36 miejscowości . Posiada 59 placówek handlowych - detalicznych . Zatrudnia 355 pracowników. 

Zebranie podjęło szereg uchwał, które podjęto jednogłośnie.


rolex replica
77 lat istnienia
54 placówek


nagrody i uznania
fachowców